https://www.youtube.com/watch?v=W9mbhZcymzM

Jucha je Uandatsïkurini sani!

“…Oh cha Tukup Acha K’eri Kurikaueri
Jiochitsini ini intsperatechani,
i xiruata tepekatani enga uérhukuni jaka ...